Zaštita na radu za strane radnike

Osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske podliježu uvjetima i pravima kojima se definira njihov rad definiranim člankom 54. Zakona o zaštiti na radu.

Prava stranaca vrijede za radnike koje je njihov strani poslodavac (s područja Europskog gospodarskog prostora) uputio na rad u Hrvatsku na određeno vrijeme. Ako poslodavac nije s navedenog prostora mora provoditi zaštitu na radu u skladu s propisima definiranim Zakonom o zaštiti na radu i pratećim propisima Republike Hrvatske.

Fizička ili pravna osoba koja zapošljava strane radnike mora imati važeći ugovor ili slični dokument o izvršenju posla sa stranom osobom ili njenim poslodavcem te provoditi i organizirati zaštitu na radu za stranog radnika. Odgovornost provedbe zaštite na radu obveza je hrvatskog poslodavca.

Procjena rizika za strane radnike

Procjena rizika osnovni je dokument zaštite na radu. Poslodavac mora procijenjivati rizike za život i zdravlje radnika, vodeći računa o uvjetima rada, štetnostima, sredstvima rada, tehnologiji, radnom okolišu, mjestima rada, naporima i slično te donijeti i implementirati mjere za smanjenje rizika. Stranim poslodavcima se može priznati procjena rizika ako odgovara rizicima kod obavljanja posla na mjestu rada.

Obveze poslodavca pri zaštiti na radu

Strani radnici smiju obavljati one poslove i za onog poslodavca za koje imaju radnu dozvolu. Prije sklapanja ugovora sa stranim radnikom poslodavac mora provjeriti zadovoljavaju li radnici uvjete propisane Zakonom i propisima.

Poslodavac mora procjenjivati rizike na radu, provesti osposobljavanje radnika i upoznati ih s radnim postupcima, provesti ispitivanje radne opreme i radnog okoliša, osigurati sigurnosne znakove i upute, zaštite od požara, eksplozika, evakuaciju i spašavanje, pružanje prve pomoći, zabranu korištenja alkohola i drugih sredstava ovisnosti, zaštititi nepušače, osigurati i urediti gradilište te osigurati obavljanje poslova i zaštite na radu u skladu s važećim propisima.

Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje

Radnici poslodavca, pa tako i strani radnici, moraju biti osposobljeni za početno gašenje požara te biti upoznati s evakuacijskim putevima i planom evakuacije.

Poslovi s posebnim uvjetima rada

Kod poslova s posebnim uvjetima rada, radnik mora zadovoljavati posebne propisane uvjete za rad u pogledu dobi, stručne spreme, tjelesne, psihičke i zdravstvene sposobnosti, u skladu s Pravilnikom o posebnim uvjetima rada.

Dokazivanje zdravstvene sposobnosti za stranog radnika provodi se prema posebnim propisima te uvjerenje o tome izdaju institucije Republike Hrvatske. Iznimke od ovog su strani radnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

#

Comments are closed