ZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu je predstavlja niz mjera koje predviđaju i eliminiraju eventualne rizike koji mogu ugroziti život i zdravlje osoba kod obavljanja radnih zadataka. Zaštitom na radu želimo prvenstveno potpuno ukloniti ili smanjiti postojeće rizike na prihvatljivu minimalnu razinu. Utvrđivanjem razine potencijalnih opasnosti identificiraju se potrebne mjere koje treba provesti kako bi se sigurnost radnika dovela na zadovoljavajuću razinu.

Procjena rizika i procjena rizika za radna mjesta s računalom osnovni su dokumenti zaštite na radu. Analiziraju postojeće rizike s kojima se radnici susreću na radnim mjestima te donose mjere za smanjenje ili uklanjanje rizika i poboljšanje sigurnosti rada.

ISPITIVANJA RADNE OPREME, INSTALACIJA I RADNOG OKOLIŠA

Periodički je potrebno provoditi ispitivanja radne opreme, električnih instalacija te uvjeta radnog okoliša kako bi se osigurali optimalni uvjeti za siguran rad zaposlenika.

Provodimo osposobljavanja propisana Zakonom o zaštiti na radu – osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje ovlaštenika poslodavca i osposobljavanje povjerenika radnika.

PROCJENA RIZIKA

Procjena rizika polazni je dokument zaštite na radu. U procjeni se identificiraju i ocjenjuju vrste i razine opasnosti, štetnosti i napora koje se mogu pojaviti kod obavljanja radnih zadataka. Procjena se izrađuje suvremenim metodama, usklađenim s europskim standardima.

Nakon što se analiziraju vrste i razine intenziteta rizika, definiraju se mjere čijom primjenom će se identificirani rizici smanjiti na prihvatljivu razinu te načini kontrole provedbe utvrđenih mjera.

Važno je voditi i evidencije o zaposlenicima i radnim mjestima, u što spada praćenje rokova, troškova te planiranih investicija za provedbu zakonskih odredbi i unapređenje zaštite na radu.

Sva dokumentacija mora biti na pohranjena jednom mjestu i dostupna na uvid.

ISPITIVANJA IZ ZAŠTITE NA RADU

Radnom opremom i objektima s povećanim rizicima smiju upravljati samo punoljetni radnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i potrebna usavršavanja, uz položeni liječnički pregled kojim se utvrđuje zdravstveno stanje. Liječnički se pregledi, ovisno o opasnostima s kojima se pojedini radnici susreću, periodički moraju ponavljati. U strojeve s povećanim rizicima spadaju: viličari, dizalice, bageri, motorne pile, brusilice, tokarski strojevi, glodalice i ostali, a u instalacije i objekte s povećanim rizicima spadaju kotlovnice, elektroenergetska postrojenja i sl.

Cilj zaštite na radu je smanjenje nezgoda na radu kroz primjenu osnovnih pravila zaštite:

– Korištenje osobna zaštitne opreme: rukavica, kaciga, odijela, zaštitnih cipela, zaštitne naočala, maski, itd.

– korištenje zaštitnih naprava na radnoj opremi i osiguranje njihove ispravnosti

– osiguranje tehničke i ostale ispravnosti električnih, plinskih i ostalih instalacija

Projektirano i izvedeno stanje radne opreme mora odgovarati pravilima struke i zaštite na radu. Nakon što se ustanovi da je primjenom pravila rizik sveden na prihvatljivu razinu provode se:

– zdravstveni nadzori radnika,

– osnovno, posebno ili specifično osposobljavanje za siguran rad,

– stručno osposobljavanje za rad s radnom opremom s posebnim uvjetima rada,

– označavanje radne opreme sigurnosnim znakovima i uputama za rad,

– korištenje osobne zaštitne opreme, i u pisanom i dostupnom obliku,

– dokumentiranje postupaka i razrada tehnološkog procesa kroz sigurne radne postupke.


ISPITIVANJE RADNE OPREME

Ispituje se ispravnost korištene radne opreme, sigurnost i funkcionalnost kako bi se utvrdilo da radnici mogu raditi s opremom na siguran način te su za to obučeni.

ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Električne instalacije je potrebno pregledati kako bi se utvrdila njihova ispravnost te ispitati radi provjere rada sigurnostnih naprava i uzemljenja.

ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA

Radni okoliš na radnom mjestu zaposlenika mora ispunjavati zadane uvjete u pogledu temperature, vlage zraka, brzine strujanja zraka, dovoljnog osvijetljenja, buke i kemijskih štetnosti.

ispitivanje sustava zaštite od udara munje

Sustavi zaštite od munje (gromobrani) periodički se moraju ispititati kako bi se potvrdila njihova ispravnost radi zaštite zgrade i djelatnika od udara munje.

    Kontrol test d.o.o.

    Kopilica 21, 21000 Split

                 Kontakti