Obavljamo ispitivanja potrebna za ishođenje dokumentacije o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta. Radimo potrebna ispitivanja instalacija za ugostitelje, trgovine, turističke agencije i apartmane.

Obavljamo ispitivanja i izdajemo završno izvješće ili ateste za apartmane, ugostiteljske, prehrambene i trgovačke objekte, novosagrađene i adaptirane stambene objekte:

 • ispitivanje električnih instalacija (izvješće o ispravnosti električnih instalacija)
 • ispitivanje plinskih instalacija (izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija)
 • ispitivanje plinskog trošila (uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila)
 • analiza vode (izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće)
 • mjerenje buke
 • mjerenje zvučne izolacije
 • ispitivanje ventilacije
 • Ispitivanje nepropusnosti vodovodnog i kanalizacijskog sustava
 • Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak
 • prodaja i servis vatrogasnih aparata

izrada planova evakuacije i spašavanja

  Kontrol test d.o.o.

  Kopilica 21, 21000 Split

               Kontakti