Tehnička ispitivanja obuhvaćaju pregledavanje i ispitivanje vitalnih instalacija građevine nakon ugradnje i puštanja u uporabu te periodički, tokom uporabe građevine. Cilj je utvrditi ispravnost instalacija.

Kontrol test prati rokove i preporuča potrebne radnje ako instalacije nisu u odgovarajućem stanju.

Tehnička ispitivanja električnih instalacija koja obavljamo su:

 • ispitivanje električnih instalacija (otpora izolacije, impedancije petlje kvara, prorade zaštitnih uređaja diferencijalne struje)
 • Ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje protupanične rasvjete
 • Ispitivanje otpora uzemljenja
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje mjera izjednačavanja potencijala
 • Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča
 • izrada IZJAVE o završnom pregledu i ispitivanju električnih instalacija
 • izrada POTVRDA o uporabljivosti izvedene električne instalacije

Ispitivanje plinskih instalacija

 • ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije
 • ispitivanje plinskih trošila
Plinsko trošilo plamenik