Sukladno najnovijim propisima, sve nove zgrade i kuće koje se projektiraju trebaju biti zgrade nulte energije te je uz to uvedena obveza ispitivanja zrakopropusnosti.

Osim što je zakonska obaveza, ono je itekako korisno te se preporučuje napraviti ga u visokoj roh bau fazi gradnje.

Projektiranje plan

Za Vas vršimo ispitivanje zrakopropusnosti!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail:  [email protected]

Telefon: +385 95 777 8777


Ispitivanje zrakopropusnosti građevine znači određivanje zrakopropusnosti omotača zgrade. Ispituje se koliko zraka prolazi kroz zatvorene prozore, zatvorena vrata, krovove, zidove. Također se testira količina zraka koja prolazi iznutra prema van, odnosno izvana prema unutra. Njime se može usporediti stvarno stanje sa projektnim zahtjevima, otkriti propusna mjesta te potvrditi kvalitetno izvedene radove. Zrakopropusnost zgrade utječe na njezino energetsko svojstvo, a pojavljuje se zbog poroznog omotača zgrade, propusnih fuga ili zbog pukotina.

Zrakopropusnost zgrade povećat će potrošnju energije, odnosno bit će veći troškovi grijanja i hlađenja prostora. Također, ukoliko se vodena para infiltrira u zidove, može doći do građevinske štete. 

Ispitivanje zrakopropusnosti blower door testom


Ispitivanje zrakopropusnosti (Blower door test) je obaveza predviđena Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) .

Koristeći opremu najbolje kvalitete, naši stručnjaci mogu ispitati sve vrste objekata, bez obzira na njihovu veličinu i namjenu ili kompleksnost, uključujući i laboratorije i ostale prostore sa posebnim zahtjevima.

Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti dokazuje se ispitivanjem zrakopropusnosti na novoizgrađenoj ili rekonstruiranoj zgradi sukladno normi HRN ISO 9972:2015 prije tehničkog pregleda zgrade.

Ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test vrši se ugradnjom panela s ispitnim ventilatorom u odabrani okvir vrata. Na taj se način mjeri volumni protok zraka koji nastaje zbog razlike u tlaku između vanjskog i unutrašnjeg prostora građevine.

Količina izmjena zraka u zgradi dobije se dijeljenjem vrijednosti volumnog protoka (što se izražava mjernom jedinicom m3/h) s unutrašnjim volumenom ispitivanog prostora zgrade (m3).

Kod zgrada bez mehaničkog uređaja za provjetravanje razlika u tlakovima ne smije biti veća od n50 = 3,0 h-1, dok kod zgrada sa mehaničkim uređajem za provjetravanje ne smije biti veća od n50 = 1,50 h-1.

SVRHA ISPITIVANJA ZRAKOPROPUSNOSTI

Ipitivanje zrakopropusnosti – blower door test se vrši iz sljedećih razloga:

 • ono je dokaz stvarne zrakopropusnosti ovojnice zgrade
 • njime se vrši kontrola kvalitete izvedbe
 • ono je dokaz da je izvedeno stanje jednako projektiranom
 • daje uvid u razliku u kvaliteti prije i nakon energetske obnove
 • omogućava pronalazak mana i neispravnosti te njihovo uklanjanje u što ranijoj fazi izvođenja

METODE ISPITIVANJA ZRAKOPROPUSNOSTI

METODA 1 – kod zgrada u uporabi

 • provodi se prije tehničkog pregleda (dakle, nakon što je gradnja dovršena)
 • dokazuje se ispunjavanje zahtjeva o

zrakopropusnosti

Potrebno je pripremiti građevinu na način da se mehanička ventilacija, klimatizacija i sifoni zabrtvite. Također nape, sanitarna ventilacija, naprave spojene na dimnjak i svi ostali vanjski otvori (vrata, prozori, prirodna ventilacija) moraju biti ugašeni, odnosno zatvoreni. Ne poduzimati nikakve dodatne korake kako bi se poboljšala zrakopropusnost.


METODA 2 – kod zgrada u izgradnji

 • provodi se u fazi izgradnje na gotovoj vanjskoj ovojnici građevine; prodori instalacija zabrtvljeni, a prije postavljanja gips-kartonske obloge.
 • provjerava se ispunjavanje projektnog zahtjeva i otkrivaju se mjesta zrakopropusnosti kako bi mogla sanirati/popraviti


Potrebno je pripremiti građevinu na način da se svi vanjski otvori zatvore i zabrtve.

METODA 3 – kod specijalnih zahtjeva

Posebne metode ispitivanja prilagođene specijalnim zahtjevima i uvjetima.

  Kontrol test d.o.o.

  Kopilica 21, 21000 Split

               Kontakti