Radnik na dizalici

Procjena rizika je osnovni dokument zaštite na radu. Za izradu procjene rizika potrebno je provesti analizu razina opasnosti, napora i štete, te ozljeda na radu, bolesti vezanih uz rad ili profesionalnih bolesti za svako radno mjesto. Nakon identificiranja potencijalnih opasnosti i ugroza za sigurnost radnika na radnom mjesto predlaže se niz mjera za njihovo smanjenje ili uklanjanje. Procjenjuje se razina rizika nakon primjene tih mjera, odnosno analizira se jesu li mjere smanjile rizik na prihvatljivu razinu ili potpuno ga uklonile.

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu, poslodavac mora imati procjenu rizika za svaki posao koji za njega obavljaju radnici ili osobe na radu te ona mora biti uvijek ažurna i u skladu s postojećim opasnostima i štetnostima. Svaka izmjena postojećeg stanja mora se ažurirati u procjeni rizika.

Prikupljanje i analiza rizika

Za izradu procjene rizika potrebno je prikupiti podatke o poslodavcu te o radnim mjestima kod poslodavca. Prikupljeni podaci uključuju poslove koji se obavljaju na mjestu rada, broj radnika zaposlenih na tom mjestu rada te opis mjesta i uređenja mjesta rada. Uz to, navodi se korištena radna oprema, štetnosti (fizikalne, kemijske, biološke) te opis organizacije radnog vremena.

Kod analize prikupljenih podataka utvrđuju se potencijalne opasnosti, štetnosti i napori, procijenjuje se njihova razina ugroze za zdravlje i sigurnost radnika te se planiraju mjere za njihovo uklanjanje ili smanjenje.

Nakon identifikacije mjera potrebno je definirati odgovorne osobe i rokove za njihovu provedbu i način kontrole provedbe.

Matrica procjene rizika

Ovisno o stupnju opasnosti i njihovoj vjerojatnosti da se dogode radi se procjena rizika korištenjem matrice procjene rizika. Sukladno tome, rizik može biti mali, srednji ili veliki.

Prilozi uz procjenu rizika

Uz analizu podataka i matricu procjene rizika potrebno je priložiti i sigurnosne podatke izvora fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti (ako ih ima), popis poslova s posebnim uvjetima rada, popis radne opreme korištene za obavljanje poslova te popis osobne zaštitne opreme.

Uz procijenjen rizik, potrebno je priložiti i sigurnosne podatke izvora fizikalnih, kemijskih i/ili bioloških štetnosti, popis radne opreme za obavljanje posla i osobne zaštitne opreme, popis potrebnih ispitivanja te poslova s posebnim uvjetima rada.

Nakon završetka procjene rizika poslodavac će dobiti dokument sa smjernicama za unaprijeđenje sigurnosti i stanja zaštite na radu kako bi se zaštitili radnici u obavljanju svojih zadataka.

U izradi procjene rizika važno je sudjelovanje radnika ili povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavca i/ili stručnjaka iz pojedinih područja.

Učinkovitost provedbe mjera iz procjene poslodavac periodički provjerava i ocjenjuje kako bi se utvrdilo da je upravljanje rizicima i dalje na zadovoljavajućoj razini. Kod toga treba voditi računa i o unutarnjim nadzorima, ozljedama na radu, pritužbama radnika i njihovim eventualnim prijedlozima..

U našu uslugu Zaštite na radu spada i izrada procjene rizika! Slobodno nas kontaktirajte i u dogovoru s Vama krenut ćemo u realizaciju izrade ili revizije procjene rizika.

#

Comments are closed