VOĐENJE ZAŠTITE NA RADU

Sukladno obvezama Zakona o zaštiti na radu poslodavci su, neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, obvezni urediti vođenje/obavljanje poslova zaštite na radu.

Za poslodavce koji zapošljavaju do uključivo 49 radnika vođenje poslova zaštite na radu mogu ugovoriti s ovlaštenom osobom (tvrtkom) ako sami ne ispunjavaju propisane uvjete ili ako među zaposlenima nema radnika koji ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova.

Naši stručnjaci su na raspolaganju poslodavcu, ovlaštenicima, radnicima i njihovim povjerenicima. Stručnim savjetima možemo doprinijeti do unaprijeđenja sustava zaštite na radu.

NADZORI I PRIJAVE

Provodimo redovite unutarnje nadzore u svrhu prepoznavanja rizika i njegovog uklanjanja. Radimo prijave ozljeda na radu i profesionalnih bolesti ukoliko do njih dođe.

U slučaju nadzora od strane inspektora rada i drugih tijela zaduženih za nadzor naši stručnjaci će biti na raspolaganju te osigurati traženu dokumentaciju na uvid.

VOĐENJE ZAŠTITE NA RADU

Kod vođenja zaštite na radu naši djelatnici će:

 • pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima poslodavca, radnicima i povjerenicima radnika kod provedbe i unaprjeđivanju zaštite na radu
 • provoditi redovite unutarnje nadzore nad primjenom pravila zaštite na radu i, u slučaju otkrivenih nedostataka, savjetovati poslodavca i ovlaštenike oko daljnjih koraka uklanjanja nedostataka i smanjenja rizika
 • izraditi prijave ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te analizirati podatke u vezi s nesrećama na radu, ozljedama i profesionalnim bolestima
 • surađivati s inspektorima rada u slučaju nadzora te drugim tijelima i zavodima nadležnima za poslove inspekcije rada
 • voditi računa o promjenama zakonske regulative i rokovima za reviziju obveza iz zaštite na radu
 • obavljati i druge poslove vezane uz zaštitu na radu, u skladu s potrebama poslodavca

  Kontrol test d.o.o.

  Kopilica 21, 21000 Split

               Kontakti