Prema Zakonu o zaštiti na radu osnovne obveze poslodavaca se razlikuju ovisno o djelatnosti i broju zaposlenih. Sukladno tome, donosimo pregled svih obveza poslodavca, počevši od liste obveza koje moraju ispuniti svi poslodavci

 • organizirati ili ugovoriti vođenje poslova zaštite na radu
 • izraditi i imati ažurnu procjenu rizika
 • izraditi program osposobljavanja
 • provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način – odnosi se na sve zaposlenike
 • izraditi Plan evakuacije i spašavanja
 • provesti osposobljavanje osoba odgovornih za provođenje evakuacije i spašavanja
 • redovito organizirati provođenje vježbi evakuacije i spašavanja
 • ugovoriti usluge medicine rada
 • provesti osposobljavanje dovoljno radnika za pružanje prve pomoći
 • postaviti upute za sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka
 • postaviti zidni ormarić za prvu pomoć i osigurati da uvijek sadrži propisani sadržaj

Daljnje obveze poslodavca ovise o radnim uvjetima i broju zaposlenih, kako slijedi:

 • osnovati Odbor za zaštitu na radu ako poslodavac zapošljava 50 i više radnika
 • provesti ispitivanje električnih instalacija ako poslodavci koriste prostorije ili prostore namijenjene za rad
 • provesti ispitivanje čimbenika u radnom okolišu – mikroklime, buke, osvijetljenosti, kemijskih čimbenika, bioloških čimbenika – obveza poslodavaca kod kojih se obavljaju poslovi opisani u čl. 45 Zakona o zaštiti na radu
 • provesti ispitivanje radne opreme, ako ju koriste
 • postaviti i redovito ispitivati dovoljan broj vatrogasnih aparata ako poslodavac koristi prostore namijenjene za rad
 • označiti prostore namijenjene za rad oznakama i znakovima za evakuaciju

U svrhu unaprijeđenja zaštite na radu poslodavci također bi trebali redovito obavješćivati radnike i s njima se savjetovati, voditi evidencije, isprave i davati obavijesti i osigurati zaštitu nepušača i zabranu uzimanja sredstava ovisnosti.

Ako kod poslodavca postoje radnici koji aktivno, duže od 4 sata dnevno koriste računalo tada bi poslodavac tim djelatnicima trebao osigurati uređenje radnog mjesta u skladu s ergonomskih načelima te ih redovito upućivati na preventivne preglede vida.

Kod radnika koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, poslodavac bi ih trebao redovito upućivati na obavljanje liječničkih pregleda.

Za detalje, savjete i lakšu organizaciju provedbe zaštite na radu obratite nam se s povjerenjem.

#

Comments are closed